Zmniejszając nasz wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i materiałów pochodzących z recyklingu, przedstawiamy nowe spojrzenie na produkcję rajstop.

#conte_ecoline
Wartości
Poszanowanie zasobów naturalnych, wykorzystanie energii odnawialnych i przemyślane podejście do utylizacji odpadów.
Wszystkie odpady z produkcji rajstop ekologicznych kierujemy do partnerów specjalizujących się w dziedzinie recyklingu. Takie rozwiązanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko i nadaje poliamidowi nowe życie.
Recykling
Nieustannie poszukujemy technologii, które pomagają nam odpowiedzialnie korzystać z wody, energii elektrycznej i innych zasobów naturalnych. Teraz przy produkcji rajstop udało nam się zmniejszyć zużycie wody (3 razy) i prądu (2,5 razy).
W produkcji opakowań do rajstop, skarpet i podkolanówek dążymy do wykorzystywania materiałów, które można poddać recyklingowi.
Na cele produkcyjne, jak również na pomieszczenia biurowe i magazynowe staramy się wykorzystywać przede wszystkim energię elektryczną z elektrowni słonecznych i wiatrowych.

ECO-FRIENDLY PACKAGE

Wierzymy, że ekologiczne podejście do produkcji jest najważniejszą drogą rozwoju firmy, dlatego w przemyślany sposób wyznaczyliśmy sobie cele na najbliższą przyszłość.
Cele
Udział w międzynarodowych inicjatywach zgodnych z wartościami Conte.
4. WSPIERANIE INICJATYW
Zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszenie śladu węglowego.
3. ZAMKNIĘTY OBIEG
Wykorzystanie w produkcji przędz pochodzących z recyklingu.
2. RECYKLING
Rozszerzenie naszych kolekcji produktów przyjaznych dla środowiska.
1. ECO-FRIENDLY